Milkshake Ledena kafa

Ledena kafa 0,25l

5.00KM

To go 0,50 KM
066/922-777